0915 729 463
Chalúpkova 1003/8
956 33 Chynorany
hydroizol@gmail.com
www.profi-hydroizolacie.sk

Podrezanie muriva

Postup prác

Po obhliadke objektu sa zistia príčiny vlhnutia muriva, druh materiálu z akého bolo murivo zhotovené a hrúbka. Naša firma zhotovuje izoláciu tehlového, kvádrového muriva a za určitých podmienok aj murivo z nepálenej tehly.

Kamenné a zmiešané murivo neizolujeme touto metódou. Podrezaniu muriva predchádza určenie nivelety, v ktorej sa bude práca realizovať. Prácu vykonávame reťazovou pílou. Rez píly vedieme špárou medzi tehlami (kvádrami a pod.). V blízkosti prestupov káblov, vodovodných a kúrenárskych potrubí sa dorezanie robí ručnou pílou.

Do pripravenej škáry sa nasúva postupne izolant v takých úsekoch, ako povolí statika múru – 30 až 100 cm.

Izolant sa v mieste napojenia nelepí, ale sa prekladá o 5 až 7 cm.

Materiál použitý na izoláciu – hydrofólia Penefol 750 hr. 1,5 mm – výrobca Plastika a.s. Nitra. Po vložení izolácie sa robí spätné statické zabezpečenie plastovými klinmi a montážnou penou sa vyplní priestor medzi klinmi.

Výhody

FacebookYoutube